Framtiden är här – även för konstvärlden

I skivbranschen har sedan länge den fysiska försäljningen av CD-skivor rasat till förmån för digital försäljning och streaming från tjänster som Spotify och iTunes/Apple Music. Artister släpper sig själva och använder nätet, i synnerhet Facebook, för att få ut sitt budskap till den grad att mellanhänder ibland blir överflödiga (även om dessa inte alltid fattat det själva).

När det gäller konst däremot går det trögare. Konstbranschen är förstås konservativ och med en högre medelålder. Det vet alla. Gallerierna dominerar men det kan vara svårt att komma in med köer och långsamma förfaranden. Med ökande lokalkostnader blir läget allt svårare. Det finns inte alltid finansiell styrka för satsningar trots att Sverige är ett starkt konstland. Allt fler konstnärer och gallerier syns på nätet och inte bara kortfattat och enkelt, utan där finns en plan och en genomarbetad närvaro. Tjänster som Artely, där man kan köpa och sälja svensk konst, ploppar upp. Det är lite av ett generationsskifte där nya, yngre aktörer, med eller utan starkt kapital i ryggen, anammar ny teknik och nya mönster. Konstvärlden måste utvecklas och hänga med i tiden som alla andra branscher. Det förminskar givetvis inte värdet av konstverken eller glädjen i att njuta av god konst.